Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/207507
Title: Detecció de necessitats d’aprenentatge dels Tècnics en cures Auxiliars infermeres (TCAI) de l’Hospital de Sant Pau
Author: Peiró i Fàbregas, Meritxell
Director/Tutor: Sorribes, Elena
Duran, Pol
Keywords: Treballs de fi de màster
Auxiliars d'infermeria
Formació del personal
Master's theses
Nurses' aides
Employee training
Issue Date: Jun-2023
Abstract: [cat] L’actual paradigma sanitari i social agreujat per la pandèmia de la covid-19, obliga a fer replantejaments en el mon sanitari amb estratègies enfocades a canvis de models més profunds i no solament a reforçar el ja existent. La sostenibilitat del sistema sanitari està en risc. La realitat però, és que en aquest moment de transició, s’ha de seguir prestant una atenció i tractament de qualitat per assegurar no posar en risc al pacient. Des de la posició que actualment ocupo, de cap d’aprenentatges d’infermeria, la formació i la creació d’un itinerari formatiu amb les millors metodologies d’aprenentatge és una via que s’ha de seguir treballant per assegurar la seguretat del pacient, el tractament i l’atenció eficient. Donada la situació actual de la sanitat pública amb manca de professionals infermeres i molt novells en els equips de treball, així com la complexitat dels pacients atesos i la formació molt insuficient pel col·lectiu de TCAI’s, es necessita dotar de més formació especialitzada en el perfil del col·lectiu de TCAI’s que alhora assumeixen tasques delegades per les infermeres.
Note: Treballs finals de màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Curs 2022-23. Tutors: Elena Sorribes i Pol Duran
URI: http://hdl.handle.net/2445/207507
Appears in Collections:Màster - Autolideratge i Conducció de Grups

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_meritxell_peiró_i_fàbregas.pdf2.28 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons