Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20767
Title: Pla de llengües de la Universitat de Barcelona 2010-2012
Author: Universitat de Barcelona. Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística
Keywords: Política lingüística
Universitat de Barcelona
Issue Date: 2011
Publisher: Universitat de Barcelona
Series/Report no: Normatives i documents de la UB
Abstract: Aquest Pla de llengües té com a missió establir i desenvolupar la política lingüística a la Universitat de Barcelona durant els propers anys. La UB vol assumir el compromís que es deriva de la necessitat d'incorporar el multilingüisme en el si de la institució, com a resultat del context que estableix el nou marc de l'espai europeu d'educació superior, d'una banda, i de la clara vocació de projecció internacional de la Universitat ...
Note: Acord aprovat pel Consell de Govern de 24 de març de 2010
Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/20768
Versió en anglès no disponible
URI: http://hdl.handle.net/2445/20767
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/20768
Appears in Collections:Política lingüística UB
Política lingüística (Serveis Lingüístics)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pla-llengues-ub-ca.pdf568.74 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons