Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20769
Title: Els usos lingüístics a la Universitat de Barcelona
Author: Universitat de Barcelona. Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística
Keywords: Política lingüística
Català
Normalització lingüística
Universitat de Barcelona
Issue Date: 2011
Publisher: Universitat de Barcelona
Series/Report no: Normatives i documents de la UB
Abstract: El desenvolupament legislatiu i reglamentari dels articles 3.1 i 3.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix un marc normatiu que obliga els poders públics a emprendre les accions adients per tal que l'ús del català, com a llengua pròpia de Catalunya, esdevingui també el propi de les administracions públiques catalanes.
Note: Reglament aprovat per la Junta de Govern de la UB en data 30 d'octubre de 1996 i modificat per la Junta de Govern de 15 d'abril de 1999 (per incloure les competències en planificació lingüística atorgades a les universitats en la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística de la Generalitat de Catalunya).
Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/20782 i la versió en anglès a http://hdl.handle.net/2445/20784
URI: http://hdl.handle.net/2445/20769
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/20782
http://hdl.handle.net/2445/20784
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/alma991006718449706708
Appears in Collections:Política lingüística UB
Política lingüística (Serveis Lingüístics)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
reglament_usos_linguistics_ub_ca.pdf162.74 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons