Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/21046
Title: La R+D en investigació literària
Author: Ardanuy, Jordi
Arguimbau Vivó, Llorenç
Keywords: Recerca
Literatura
Catalunya
Congressos
Research
Literature
Catalonia
Congresses
Issue Date: 14-Nov-2008
Abstract: Aquesta ponència reflexiona sobre el concepte i l'evolució de la recerca i el desenvolupament (R+D) en investigació literària als territoris de llengua i cultura catalanes. Des de punts de vista quantitatius i qualitatius, s'examinen els agents de recerca involucrats (universitats, instituts i grups de recerca, fundacions, etc.) i els recursos invertits (humans, econòmics i materials), així com els resultats obtinguts (monografies i capítols, revistes i articles, tesis doctorals, comunicacions de congressos, etc.). Les dades s'han obtingut de diverses fonts d'informació, fet que evidencia els importants problemes metodològics en la seva recollida (manca de reculls objectius i sistemàtics, treball manual per recopilar i organitzar la informació adient, etc.). Sempre que és possible, la informació s'estudia segons les diferents àrees geogràfiques i àmbits d'especialització (literatura contemporània; literatura moderna; literatura medieval; i, finalment, estudis transversals i de teoria de la literatura i literatura comparada). Per acabar, s'extreuen algunes conclusions sobre la R+D literària i les seves perspectives de futur.
Note: Document publicat a: http://www.espaisescrits.cat/home.php?op=26&module=seminaris&cad=4
URI: http://hdl.handle.net/2445/21046
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Presentacions (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311455.pdf195.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.