Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/211291
Title: S’hauria d’oferir una formació sobre la mort als centres educatius de Catalunya?
Author: Aguer Martínez, Giselle
Director/Tutor: Bolancé Losilla, Catalina
Guillén, Montserrat
Keywords: Catalunya
Escoles
Mort
Treballs de fi de grau
Catalonia
Schools
Death
Bachelor's theses
Issue Date: 2023
Abstract: Aquest treball estudia la necessitat de tractar el tema de la mort a la comunitat educativa, de quina forma i en quin moment s’hauria d’abordar amb l’alumnat i la necessitat d’oferir als docents de Catalunya una formació sobre com abordar aquesta temàtica. S’han estudiat 7717 docents de Catalunya dels cicles d’educació Infantil (segon cicle), Primària i Secundària, que han participat en una enquesta sobre la mort a la comunitat educativa. Dels docents estudiats, 97.35% pensen que s’hauria de tractar el tema de la mort a l’escola i 95.29% creuen que no tenen la formació adequada per tractar-ho amb l’alumnat. Mitjançant anàlisi descriptiva i models logístics binomials aquest estudi conclou que s’hauria de tractar el tema de la mort amb els alumnes de Primària de forma sistemàtica. A més, s’hauria d’oferir una formació als docents de Primària amb 0-10 anys d’experiència.
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2022-2023, Tutores: Catalina Bolancé i Montserrat Guillén
URI: http://hdl.handle.net/2445/211291
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_EST_Aguer_2023.pdf4.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons