Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2161
Title: Memòria del curs acadèmic 2006-2007
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Informes
Memòria d'activitats
Universitat de Barcelona
2006-2007
Issue Date: 2008
Publisher: Edicions de la Universitat de Barcelona
Abstract: Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Barcelona i el Grup UB durant un curs acadèmic 2006-2007. Fa referència als àmbits de docència i atenció a l'estudiant, recerca, relacions internacionals, activitats culturals i de serveis i relacions amb la societat i amb el món empresarial. S'inclou el resum pressupostari de l'any i "La UB en xifres 2006-2007".
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=06908
URI: http://hdl.handle.net/2445/2161
Related resource: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=06908
Appears in Collections:Memòries dels cursos acadèmics - Universitat de Barcelona
Col·lecció Memòries - Òrgans de govern, Gerència, Consell Social - eBooks - (Publicacions i Edicions UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MemòriaUB-2006-2007_cc_2161.pdf2.82 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons