Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/21798
Title: L'èxit en les trajectòries formatives obligatòries i postobligatòries en contextos multiculturals
Author: Figuera Gazo, Pilar
Freixa Niella, Montserrat
Massot Lafon, Ma. Inés (María Inés)
Torrado Fonseca, Mercè
Rodríguez Moreno, María Luisa
Keywords: Immigrants
Educació d'adults
Formació professional
Transició a la vida activa
Immigrants
Adult education
Occupational training
School-to-work transition
Issue Date: Jun-2008
Publisher: Generalitat de Catalunya. Departament d¿Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració
Abstract: Estudi empíric centrat en els i les immigrants de la comarca catalana del Garraf, amb una mostra de 102 alumnes, estudiants de 4t de secundària obligatòria i secundària postobligatòria, que representen el 58% de la població estrangera escolaritzada. S'ha tractat de descriure la problemàtica de les transicions simultànies i els factors que influeixen a l'hora de construir el seu projecte professional i d'assolir els seus objectius acadèmics i professionals. Definits els constructes de transició i resiliència i descrita la població (perfil) i la seva història migratòria, l'instrument de mesura emprat i construït ad hoc ha estudiat diferents variables com l¿autoconcepte, les expectatives i d'altres. Els resultats han generat diverses recomanacions educatives que cal tenir en compte en situacions d¿educació de persones immigrants a Catalunya, que porten cap a la instauració d'un model de comunitat escolar acollidora.
Note: Reproducció del capítol del llibre publicat a: http://ves.cat/a6g_
It is part of: Recerca i Inmigració, Col·lecció "Ciutadania i Immigració" núm. 1, 2008, Bloc A1, p. 13-31
URI: http://hdl.handle.net/2445/21798
ISBN: 9788439377870
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)
Llibres / Capítols de llibre (Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
234147.pdf174.3 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons