Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/21829
Title: Pla d'acollida per a la integració d'adolescents i joves nouvinguts a la ciutat de Sant Boi de Llobregat
Author: Marín Gracia, Ma. Ángeles, 1955-
Pavón Ferrer, Maria Àngels
Sandín Esteban, Ma. Paz
Vilà Baños, Ruth
Keywords: Adolescents
Immigració
Integració escolar
Integració social
Teenagers
Immigration
School integration
Social integration
Issue Date: Jun-2008
Publisher: Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració
Abstract: L'estudi que presentem té com a primer objectiu conèixer en profunditat les necessitats dels i les adolescents i joves immigrats i la realitat actual dels diferents serveis per a donar resposta a aquestes necessitats. Un segon objectiu ha estat elaborar conjuntament amb els agents socials i les entitats de Sant Boi un pla d'acollida per facilitar la integració d¿aquests adolescents i joves, així com la coordinació dels diferents agents, entitats i serveis municipals. Per aquest motiu es planteja una investigació col·laborativa amb diferents agents i entitats representatius del teixit social de la població, i amb els/les tècnics/iques de les diferents regidories de l'Ajuntament (joventut, serveis socials, nova ciutadania, participació i educació). Els objectius generals de la investigació són els següents: a) fer una anàlisi de necessitats dels i les adolescents i joves immigrants de la població de Sant Boi amb referència a la seva participació social; b) realitzar un estudi diagnòstic de l'acollida d¿adolescents i joves immigrants en el teixit associatiu i social en el municipi de Sant Boi de Llobregat; c) elaborar un pla d'acollida integral per als i les adolescents i joves nouvinguts a la ciutat de Sant Boi. El disseny de la investigació segueix les fases d¿una avaluació participativa. Al llarg del procés s'ha treballat de forma consensuada entre l'equip de recerca i els agents socials de la zona: Administració pública i entitats d'iniciativa social. L'anàlisi de necessitats i la diagnosi de l'atenció socioeducativa dels i les joves immigrats s'ha desenvolupat a través de dos instruments de recollida d'informació: un qüestionari per als i les joves, fonamentat en un model dinàmic de ciutadania i una entrevista semiestructurada als agents socials de la zona. Les conclusions, les hem classificat segons els eixos i àmbits del nou Programa municipal transversal per a nova ciutadania de Sant Boi i en forma de propostes a partir de les necessitats detectades.
Note: Reproducció del capítol del llibre publicat a: http://ves.cat/a6g_
It is part of: Recerca i Inmigració, Col·lecció "Ciutadania i Immigració" núm. 1, 2008, Bloc A2, p. 33-51
URI: http://hdl.handle.net/2445/21829
ISBN: 9788439377870
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI))
Llibres / Capítols de llibre (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
232836.pdf121.97 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons