Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/21830
Title: Associacionisme i esport. Perspectiva dels tècnics i les tècniques esportius en la definició d'estratègies de participació d'infants i joves immigrants
Author: Lleixà Arribas, Teresa
Keywords: Immigració
Associacionisme
Esports
Integració social
Immigration
Sports
Social integration
Associationism
Issue Date: Jun-2008
Publisher: Generalitat de Catalunya. Departament d¿Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració
Abstract: L'associació esportiva esdevé un espai on infants i joves immigrants aprenen a relacionar-se, a ser responsables i autònoms. El present article se centra en l'anàlisi de les necessitats de la població immigrada en edat escolar envers l'associacionisme esportiu, per tal d'establir directrius que en potencïin la participació. S¿han seleccionat quatre associacions esportives, en zones geogràfiques diferents, que estan duent a terme programes específics d'integració i que han estat interessades a col·laborar. L'article reflecteix l'opinó dels tècnics i les tècniques esportius en relació amb la identificació dels factors que limiten o faciliten la pràctica esportiva en contextos de diversitat cultural.
Note: Reproducció del capítol del llibre publicat a: http://ves.cat/a6g_
It is part of: Recerca i Inmigració, Col·lecció "Ciutadania i Immigració" núm. 1, 2008, Bloc B1, p. 71-81
URI: http://hdl.handle.net/2445/21830
ISBN: 9788439377870
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Didàctiques Aplicades)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235857.pdf97.89 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons