Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/21833
Title: Proposta i implementació d'un motor de recuperació d'informació especialitzat en dret d'estrangeria (Codex)
Author: Roberto Rodríguez, John Alexander
Keywords: Immigració
Cerca a Internet
Recuperació de la informació
Lingüística computacional
Immigration
Internet searching
Information retrieval
Computational linguistics
Issue Date: Jun-2008
Publisher: Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració
Abstract: CODEX SEARCH és un motor de recuperació d'informació especialitzat en dret d'estrangeria que està basat en eines i coneixement lingüístics. Per a desenvolupar un SRI (sistema de recuperació d'informació) eficient en el domini indicat no n'hi ha prou amb emprar un model tradicional de RI (recuperació d'informació), és a dir, comparar els termes de la pregunta amb els de la resposta, bàsicament perquè no expressen implicacions. En aquest sentit, la solució lingüística proposada es basa a incorporar el coneixement dels especialistes mitjançant la integració en el sistema d'una llibreria de casos. Els casos són exemples de procediments aplicats per experts/ertes en la solució de problemes que han ocorregut en la realitat i que han acabat en èxit o fracàs. Els resultats obtinguts en aquesta primera fase són molt encoratjadors, però és necessari continuar la investigació en aquest camp per millorar el rendiment del prototip.
Note: Reproducció del capítol del llibre publicat a: http://ves.cat/a6g_
It is part of: Recerca i Inmigració, Col·lecció "Ciutadania i Immigració" núm. 1, 2008, Bloc C1, p. 121-132
URI: http://hdl.handle.net/2445/21833
ISBN: 9788439377870
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
roberto_BlocC1.pdf184.58 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons