Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/21834
Title: Diagnòstic de competències interculturals en l'Administració pública
Author: Cabrera, Flor
Donoso Vázquez, Trinidad
Aneas Álvarez, María Asunción
Santos, Javier de
Más, Josep
Curós Vilà, M. Pilar
Keywords: Educació intercultural
Administració pública
Avaluació educativa
Multicultural education
Public administration
Educational evaluation
Issue Date: Jun-2008
Publisher: Generalitat de Catalunya. Departament d¿Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració
Abstract: La naturalesa multicultural de la nostra societat està generant requeriments nous als i les professionals de l'Administració pública. Els nous usuaris i usuàries dels serveis públics presenten condicionants i necessitats específiques derivats de la seva situació administrativa i el seu origen cultural. El present estudi planteja dos objectius: 1) la identificació de les necessitats formatives en relació amb les competències interculturals del personal del Servei d¿Ocupació de Catalunya que està en contacte amb persones immigrades i 2) el disseny d'una proposta de formació en competències interculturals per al Servei d'Ocupació de Catalunya. Els àmbits on es necessiten més aquestes competències són la gestió i solució de conflictes interculturals, les habilitats de comunicació i relació amb persones de diferents cultures, el coneixement d'altres cultures, el coneixement del fet migratori en el nostre context i el paper dels estereotips i prejudicis en les relacions. Aquesta investigació ha obert molts interrogants i possibles línies de futur com la necessitat d'aprofundir en l'avaluació de la formació intercultural i la realització de més diagnòstics en altres àrees de l'Administració com la sanitat, els serveis socials o la seguretat ciutadana per contrastar informació i continuar determinant el perfil de competències interculturals requerides per al treball en aquest camp. Així mateix, es considera que seria rellevant realitzar algun estudi comparatiu amb altres administracions i països que permetés avaluar la transversalitat de les competències identificades, així com l'efectivitat de diversos models de formació intercultural.
Note: Reproducció del capítol del llibre publicat a: http://ves.cat/a6g_
It is part of: Recerca i Inmigració, Col·lecció "Ciutadania i Immigració" núm. 1, 2008, Bloc D1, p. 175-194
URI: http://hdl.handle.net/2445/21834
ISBN: 9788439377870
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)
Llibres / Capítols de llibre (Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
232614.pdf125.58 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons