Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/21837
Title: Elaboració d'un programa orientat al desenvolupament de la ciutadania intercultural a través del treball amb xarxes comunitàries: un estudi de cas
Author: Bartolomé Pina, Margarita
Campo Sorribas, Jaume del
Massot Lafon, Ma. Inés (María Inés)
Vilà Baños, Ruth
Keywords: Immigració
Ciutadania
Integració social
Estudi de casos
Educació intercultural
Immigration
Social integration
Citizenship
Multicultural education
Case studies
Issue Date: Nov-2009
Publisher: Generalitat de Catalunya. Departament d¿Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració
Abstract: El nostre estudi consisteix a facilitar el desenvolupament, des d'una visió integral, d'un pla de ciutadania i immigració per a localitats de menys de 4.000 habitants amb un percentatge de població estrangera superior al 10 %. La nostra recerca es fa a partir d'un estudi de cas. En aquest projecte hem intentat aprofundir en la realitat de Sant Quintí de Mediona, fent un diagnòstic de tipus participatiu sobre els canvis experimentats pels processos migratoris en aquesta població i establint una priorització de les necessitats observades. Hem estudiat especialment la xarxa d'entitats que hi ha a la població i la seva obertura real que hi participin persones immigrades. A partir d'aquest estudi, s'ha elaborat i negociat un programa orientat al desenvolupament d'una ciutadania intercultural, basada en la convivència com a eix fonamental.
Note: Reproducció del capítol del llibre publicat a: http://ves.cat/a6ib
It is part of: Recerca i Inmigració II, Col·lecció "Ciutadania i Immigració" núm. 4, 2009, Polítiques públiques, percepció ciutadana i materials d¿acollida, p. 321-342
URI: http://hdl.handle.net/2445/21837
ISBN: 9788439381662
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI))
Llibres / Capítols de llibre (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
239041.pdf484.89 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons