Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/21838
Title: Pràctiques d'exclusió als locals nocturns del centre històric de Barcelona. El dret d'admissió com a tècnica de discriminació racista
Author: Delgado, Manuel, 1956-
Carreras Gutiérrez, Jordi
Keywords: Immigrants
Marginació social
Bars
Raval (Barcelona, Catalunya)
Immigrants
Social marginality
Bars (Drinking establishments)
Raval (Barcelona, Catalonia)
Issue Date: Jun-2008
Publisher: Generalitat de Catalunya. Departament d¿Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració
Abstract: La investigació se centra en l'ús discriminatori del dret d'admissió en els bars de nit del centre de Barcelona. En concret, el terreny de camp el conformen quatre bars situats en el Raval, un barri que està experimentant un procés d'ennobliment. El treball de camp ha tingut una durada de deu mesos i s¿ha basat fonamentalment en l'observació etnogràfica. L'objectiu principal ha estat constatar sobre el terreny la pràctica efectiva de la discriminació, i com es du a terme, quines són les formes que adopta i les argumentacions en què es basa. La qüestió fonamental que cal respondre és com es duen a terme els protocols d'acceptació o rebuig d¿aquells què pretenen ingressar als bars de nit, a partir de criteris de detecció de persones pertanyents a determinats grups socials considerats indesitjables, moralment contaminants o perillosos. Aquest és el cas dels i les immigrants, especialment els que provenen del Marroc o d'Algèria, als quals molt sovint se'ls impedeix l'entrada perquè són considerats com una font permanent d'ansietat. Això és bàsicament per un prejudici construït envers el que s¿entén popularment com la figura del moro. Molt sovint, els immigrants àrabs són relacionats amb la delinqüència, i això serveix com a pretext perquè es puguin justificar les pràctiques d'exclusió que s'executen envers aquest grup social en nom del dret d'admissió. En definitiva, aquestes pràctiques discriminatòries funcionarien com un mecanisme la missió del qual seria reafirmar la inferioritat moral atribuïda a aquest col·lectiu i garantir que en els espais d'oci nocturn del Raval els i les joves de classe mitjana no estiguin en contacte amb els i les immigrants àrabs. En conseqüència, podem afirmar que l'exercici discriminat del dret d'admissió sembla tenir relació amb el procés d'ennobliment que està experimentant el barri.
Note: Reproducció del capítol del llibre publicat a: http://ves.cat/a6g_
It is part of: Recerca i Inmigració, Col·lecció "Ciutadania i Immigració" núm. 1, 2008, Bloc D2 , p. 195-216
URI: http://hdl.handle.net/2445/21838
ISBN: 9788439377870
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Antropologia Social)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
232482.pdf224.13 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons