Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/21840
Title: Immigració internacional i educació a la demarcació de Girona: anàlisi sociodemogràfica
Author: Domingo i Valls, Andreu, 1958-
López Falcón, Diana María
Bayona, Jordi
Keywords: Immigrants
Segregació
Sociologia de l'educació
Demografia
Immigration
Segregation
Educational sociology
Demography
Issue Date: Nov-2011
Publisher: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Direcció General per a la Immigració
Abstract: En aquest article es presenta una anàlisi de les dades sobre alumnat segons la nacionalitat per al període comprès entre els cursos acadèmics 2000/2001 i 2006/2007 per al total del Principat, i amb més detall, per al curs 2007/2008 a la Delegació Territorial de Girona lliurades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Entre els principals resultats, destaquem l'increment d'alumnes a causa de l'augment de la fecunditat, creixement que es concentra en els primers cicles educatius, així com de la immigració, que n'és conseqüència directa. S'ha apuntat també com la permanència en el cicle formatiu és preocupantment diferencial per nacionalitats. D'altra banda, s'ha vist clarament com la titularitat del centre té un paper fonamental en la segregació de la població per nacionalitat, però, al mateix temps, com la planificació en aquesta matèria pot corregir aquest fet, amb independència del nombre d'immigrants estrangers residents al municipi.
Note: Reproducció del capítol del llibre publicat a: http://ves.cat/a6ju
It is part of: Recerca i Inmigració III, Col·lecció "Ciutadania i Immigració" núm. 6, 2011, Dinàmiques i estratègies migratòries, p. 15-43
URI: http://hdl.handle.net/2445/21840
ISBN: 9788439387718
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
258428.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons