Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/21842
Title: Canvi de representacions lingüístiques de parlants al·loglots per contacte amb la situació lingüística catalana
Author: Junyent, M. Carme (Maria Carme), 1955-
Monrós Marin, Eva
Fidalgo Piña, Mònica
Cortès i Colomé, Montserrat
Comellas, Pere, 1965-
Barrieras, Mònica
Keywords: Sociolingüística
Multilingüisme
Sociolinguistics
Multilingualism
Issue Date: Nov-2011
Publisher: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Direcció General per a la Immigració
Abstract: Mitjançant una metodologia qualitativa basada en entrevistes obertes en profunditat, l'article pretén mostrar exemples de projecció de representacions lingüístiques de parlants provinents d'altres àrees lingüístiques sobre la situació sociolingüística del català. S'observen diferents aspectes d'aquestes representacions i es constata que hi ha nombrosos fenòmens de reinterpretació de la pròpia llengua i de la situació sociolingüística d'origen a partir de l'experiència amb el català. Així mateix, es veu com les llengües com el català, amb capacitat identitària, es constitueixen en elements clau tant d'integració en una nova comunitat com de valoració de la pròpia herència cultural i lingüística, especialment en els casos de llengües minoritzades.
Note: Reproducció del capítol del llibre publicat a: http://ves.cat/a6ju
It is part of: Recerca i Inmigració III, Col·lecció "Ciutadania i Immigració" núm. 6, 2011, Dinàmiques i estratègies migratòries, p. 93-108
URI: http://hdl.handle.net/2445/21842
ISBN: 9788439387718
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
258895.pdf390.07 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons