Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/21891
Title: Necessitats de formació del professorat d'educació secundària obligatòria per donar resposta educativa a l'alumnat nouvingut
Author: Giné, Núria
Bustamante, Jazmín
Cruz, Lorena
Martí, Elvira
Mentado, Trinidad
Piqué Simón, Begoña
Silva García, Patricia
Keywords: Formació del professorat
Educació secundària obligatòria
Estudiants estrangers
Teacher training
Secondary education
Foreign students
Issue Date: Nov-2009
Publisher: Generalitat de Catalunya. Departament d¿Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració
Abstract: Els centres educatius són institucions sobre les quals recauen múltiples demandes de la societat, a les quals no sempre poden respondre adequadament. En els darrers anys, l'arribada d'un nombre important d'alumnat nouvingut ha suposat un nou repte per al professorat i per a les dinàmiques de treball de l'aula a la qual s'incorporen els nois i les noies vinguts de fora, després de passar un temps a les aules d'acollida. En aquest article ens interessa mostrar l'opinió dels professionals de l'educació secundària sobre els èxits, els dubtes i les incerteses educatives que els planteja en la seva pràctica l'atenció a l'alumnat nouvingut i el tipus de necessitats de formació que se'n deriven per a la formació inicial i permanent del professorat. La proximitat de les seves paraules a la realitat ens acosta a una major comprensió d'allò que realment s'esdevé a les aules i als centres; i aquest coneixement hauria de ser una font inestimable per al disseny dels plans de formació per a docents.
Note: Reproducció del capítol del llibre publicat a: http://ves.cat/a6ib
It is part of: Recerca i Inmigració II, Col·lecció "Ciutadania i Immigració" núm. 4, 2009, Àmbit educatiu: necessitats i reptes, p. 129-149
URI: http://hdl.handle.net/2445/21891
ISBN: 9788439381662
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
244221.pdf284.49 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons