Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/21900
Title: Iacobus Bonus Racusaens, De raptu Cerberi, De vita et gestis Christi (loci selecti)
Author: Mayer, Marc, 1947-
Keywords: Ressenyes (Documents)
Bunic Dubrovcanin, Jakov, 1469-1534. De raptu Cerberi
Reviews (Documents)
Bunic Dubrovcanin, Jakov, 1469-1534. De vita et gestis Christi.
Bunic Dubrovcanin, Jakov, 1469-1534. De raptu Cerberi
Bunic Dubrovcanin, Jakov, 1469-1534. De vita et gestis Christi.
Issue Date: 1980
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: IACOBUS BONUS RACUSAENS."De raptu Cerberi, De vita et gestis Christi (loci selecti)" editionem quartam curavit, locos selectos convertit prafationem et commentari scripsit iudicesque addidit Dr. Branimir Glavicié, Zagreb, Academia Scientiarum et artium Slavorum Meridionalum, 1978, 200 pp + 3 lams. Hrvastki latinisti, 9. La serie que dirigeix V. Gortan i patrocina la Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti amb una nova presentació editorial ens fa a mans el seu volum novè: l'obra del ragusa Yakov Bunic. Es tracta en aquest cas d'una edició a carrec del professor de la Universitat de Zadar, Branimir Glavicié, excepcional coneixedor dels humanistes croates que ja ens havia avancat algun aspecte d'aquest autor en un treball precedent i el continua treballant ("O prozodiji Latinista Yakova Bunica", Ziva antika, 27 (1977), pp. 219-230; Heksametar Latinista Yakova Buniéa Dubrovcanina)), Radovi, 17 (1977-1978), pp. 247-265). B. Glavicie ha estudiat també i participa en l'edició del més important d'aquests humanistes: Marko Marulié, és a dir, el famós Marcus Marulus. Pel que fa al text de l'edició que ressenyem, reprodueix amb variacions i correccions ortografiques l'edició de l'any 1526. La introducció ens informa breument sobre les principals dades de la trajectbria vital i literiria de Bunié, nat en 1469, i de la significació de la seva obra, els mil heximetres del De raptu Cerberi i el conjunt dels deu mil del De vita et gestis Christi. Una descripció acurada de les particularitats del llati i de la prosbdia i metrica, completa, amb una breu bibliografia, la introducció. El cos del llibre compren el text llati complet i traducció croata del De raptu Cerberi sencer a doble pagina, i una selecció d'uns mil hexàmetres veritablement significativa de l'extens De vita et gestis Christi. Tot aixa és completat per un extens comentari fonamentalment ilelustratiu de les referencies mitolbgiques per a les quals se senyalen els precedents amb atenció especial als epítets. És molt important destacar també la minuciosa identificació de passatges en relació directa amb els clàssics i, en especial, com calia esperar, de Virgili, sense que manquin referències a d'altres humanistes i a la influencia del Dant. El comentari al De vita ... evidentment afegirà a tot aquest aparat de referencies les corresponents a l'antic i nou testamentsries per tal d'il·luminar el context. Arrodoneix aquesta edició un petit diccionari onomàstic i toponímic seguit per un index nominum d'una utilitat notable com a element identificador de temes. Els estudiosos de l'humanisme i de la tradició clàssica compten des d'ara amb una edició molt correcta d'un autor fins ara difícilment abastable i d'un interes que no cal ací remarcar, tot continuant la trajectòria de la col·lecció encomiable a que pertany. M. Mayer
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Faventia/article/view/46159
It is part of: Faventia, 1980, vol. 2, núm. 1, p. 176-177
URI: http://hdl.handle.net/2445/21900
ISSN: 0210-7570
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
555240.pdf70.57 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons