Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/21969
Title: Necessitats formatives dels treballadors i treballadores immigrats en els sectors del servei domèstic, la construcció i l'hostaleria a Catalunya
Author: Rotger, Josep M. (Josep Maria)
Homs i Ferret, Oriol
Keywords: Immigrants
Treballadors
Educació permanent
Formació professional
Catalunya
Immigrants
Workers
Continuing education
Occupational training
Catalonia
Issue Date: Nov-2009
Publisher: Generalitat de Catalunya. Departament d¿Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració
Abstract: L'article analitza la situació en el mercat laboral dels treballadors immigrants en els sectors del servei domèstic, la construcció i l'hostaleria a Catalunya, i posa l'èmfasi en el seu nivell de qualificació i en les necessitats de formació que se'n deriven. Des de mitjan anys noranta fins a final de 2007, el cicle expansiu de l'economia catalana va requerir mà d'obra estrangera per tal de sostenir un creixement molt intensiu en ocupació. Les dificultats del sistema educatiu en proveir la mà d'obra qualificada que requeria el sistema productiu i l'escassa exigència de qualificació de les empreses dels sectors més intensius en treball han generat un alentiment en el procés de consolidació del model qualificat de gestió de la mà d'obra. Aquesta situació pot ser superada amb un gran acord social i econòmic que impulsi la formació de la població activa i una major exigència de qualificació per part del sistema productiu.
Note: Reproducció del capítol del llibre publicat a: http://ves.cat/a6ib
It is part of: Recerca i Inmigració II, Col·lecció "Ciutadania i Immigració" núm. 4, 2009, Contractació en origen, necessitats formatives i condicions de treball, p. 37-61
URI: http://hdl.handle.net/2445/21969
ISBN: 9788439381662
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240782.pdf300.57 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons