Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/21986
Title: Elements per a una bona experiència de pràctiques externes que afavoreixi l'aprenentatge
Author: Freixa Niella, Montserrat
Novella Cámara, Ana M. (Ana María)
Pérez Escoda, Núria
Keywords: Pràcticums
Competències professionals
Practicums
Model de corresponsabilitat
Vocational qualifications
Model of partnership
Issue Date: Feb-2012
Publisher: ICE
Series/Report no: Quaderns de docència universitària; 22
Abstract: L'Espai Europeu d'Educació Superior ha forçat dos canvis amb la introducció de les competències: d'una banda, el nou paradigma d'ensenyament- aprenentatge, que ha situat l'estudiant en el centre d'aquest com a protagonista del seu aprenentatge amb tot el seu bagatge i experiència, i de l'altra, la consideració dels centres de pràctiques com a centres de formació, ja que, és en aquests on l'estudiant posa en joc les competències del grau quan en el seu pla d'estudis hi consten pràctiques externes, especialment com a assignatura obligatòria. L'assignatura de pràctiques externes no es pot implementar sense la col·laboració dels centres de pràctiques i, especialment, dels professionals i les professionals que exerceixen com a tutors i tutores de centre conjuntament i coordinadament amb els tutors o les tutores d'universitat. Perquè les pràctiques externes es puguin desenvolupar adequadament, es necessita, d'una banda, un equip de coordinació de pràctiques externes integrat per docents universitaris que liderin el procés i que facilitin les relacions amb els centres i, de l'altra, una estructura que ofereixi suport administratiu a totes les tasques de gestió, com, per exemple, els convenis amb les institucions. Aquesta diversitat d'agents exemplifica la complexitat organitzativa i docent de les pràctiques externes que necessàriament cal fonamentar des d'un model de coresponsabilitat. En aquesta guia s'analitzen els elements necessaris per arribar a aquest model de coresponsabilitat.
Note: Podeu consultar la versió castellana a recurs relacionat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/21986
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/145081
ISBN: 978-84-9921-236-4
Appears in Collections:A - Llibres Universitat (IDP-ICE, Octaedro)
RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)
Llibres / Capítols de llibre (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
view.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons