Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/22304
Title: L'avaluació de l'alumnat a la universitat
Author: Bordas, Immaculada
Cabrera, Flor
Keywords: Avaluació educativa
Avaluació dels alumnes
Portafolis en educació
Educació superior
Educational evaluation
Rating of school childrens
Portfolios in education
Higher education
Issue Date: 2001
Publisher: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: En les últimes dècades, en el camp de l'avaluació en general i, en particular, en el de l'avaluació dels aprenentatges, s'hi reflecteixen importants transformacions. Moltes raons justifiquen aquests canvis projectats en l'àmbit universitari. Podem indicar-ne com a rellevants els següents: a) La incorporació ineludible de nous objectius d'aprenentatge que la societat de la informació requereix dels professionals universitaris: capacitat de transferència, de treballar en grup i en xarxa; habilitats per seleccionar informació i per autoformar-se; saber desenvolupar comportaments d'autonomia, etc. Tots aquests objectius d'aprenentatge són competències que van més enllà del que ofereixen els tradicionals procediments d'avaluació. b) El desenvolupament de noves estratègies d'avaluació (mapes conceptuals, portafolis, etc. ) que posen en joc habilitats complexes i processos metacognitius, més d'acord amb les noves competències professionals i personals. A l'article s'analitzen diferents plantejaments d'avaluació de l'alumnat en l'àmbit universitari, distingint diferents modalitats i presentant tècniques, tant de tipus tradicionals com noves.
Note: Reproducció del document publicat a: http://doi.org/10.5565/rev/educar.390
It is part of: Educar, 2001, núm. 28, p. 61-82
URI: http://hdl.handle.net/2445/22304
Related resource: http://doi.org/10.5565/rev/educar.390
ISSN: 0211-819X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
500652.pdf115.11 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons