Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/22310
Title: Educar en valors és educar sentiments morals
Author: Tey, Amèlia
Martínez Martín, Miquel
Keywords: Educació en valors
Values education
Issue Date: 2003
Publisher: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: En aquest article presentem una proposta del que significa educar en valors partint d'una concepció activa del subjecte en desenvolupament. Per aquesta raó, considerem que educar en valors consisteix a crear condicions per aprendre èticament. L'aprenentatge ètic és un procés que ateny tant els àmbits d'educació formal com els no formals i informals, ja que la seva naturalesa no descansa exclusivament en un coneixement reglat sinó que es fonamenta en les relacions establertes en els diferents contextos a partir dels quals anem construint, elaborant i reelaborant els nostres esquemes cognitius i també afectius. S'aposta pel cultiu de l'autonomia personal, de la voluntat, del respecte a la diferència, per l'acceptació de la contrarietat i la disponibilitat cap al diàleg com a valor i com a mitjà per afrontar les relacions amb els altres. L'abordatge de tot això ens obliga a considerar, en els plantejaments i en les accions pedagògiques, els raonaments i els sentiments, i més concretament els sentiments morals, amb la mateixa intensitat si volem aconseguir fer real la màxima d'educar en la integralitat i si volem donar una resposta des de la globalitat.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.5565/rev/educar.302
It is part of: Educar, 2003, núm. 31, p. 11-32
URI: http://hdl.handle.net/2445/22310
Related resource: https://doi.org/10.5565/rev/educar.302
ISSN: 0211-819X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
567160.pdf440.06 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons