Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/22626
Title: Pautes d'associació en l'espai de la població de nacionalitat estrangera a Barcelona
Author: Bayona, Jordi
Blanco Cardona, Maria José
Keywords: Immigrants
Estrangers
Geografia de la població
Barcelona (Catalunya)
Immigrants
Foreigner
Population geography
Barcelona (Catalonia)
Issue Date: 2004
Publisher: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: [cat] En la darrera dècada, la població de nacionalitat estrangera a la ciutat de Barcelona s'ha incrementat de forma notable fins a superar el 10% dels residents. Paral·lelament, ha existit una forta variació en les nacionalitats més presents i en les seves principals característiques sociodemogràfiques, de manera que s'han experimentat canvis substancials en la seva distribució espacial. És aquest darrer aspecte que es vol estudiar mitjançant les tècniques estadístiques d'anàlisi espacial, aplicades a nivell inframunicipal, amb la intenció d'observar l'evolució experimentada des de 1991 i la diversitat de pautes residencials en funció de la nacionalitat.
[eng] In the last decade the population of foreign nationality in Barcelona has increased in a remarkable way reaching 10% of the residents. In a parallel way, a strong variation has existed in the most present nationalities and in its main demographic characteristics, with also substantial changes in their spatial distribution within the city. It is this last aspect that we wanted to study using the statistical techniques of spatial analysis. The main goal is to observe the variations experienced from 1991 and the different residential rules in function of the nationality.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/31807
It is part of: Documents d'anàlisi geogràfica, 2004, núm. 43, p. 107-122
URI: http://hdl.handle.net/2445/22626
ISSN: 0212-1573
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
566783.pdf310.68 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons