Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/22630
Title: Producció de valor, recursos humans i articulació de l'espai. Catalunya com a exemple (1955-1975)
Author: Sánchez, Joan-Eugeni
Keywords: Condicions econòmiques
Catalunya
1955-1975
Urbanisme
Ordenació del territori
Economic conditions
Catalonia
Urbanism
Regional planning
Issue Date: 1985
Publisher: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: Com a base per endinsar-se en l'anhlisi de l'articulació espacial d'un territori, proposo postular que aquesta articulació, és a dir, l'espai social en cada moment determinat, és la resultant dels efectes de la formació social vigent sobre una situació genealbgica del territori en el qual intervé. Segons aixb, la variable articuladora en cada formació social estarh formada pel procés de producció i reproducció de valor en la seqükncia: 1) producció de valor; 2) utilització dels diversos recursos productius, tot aprofitant-se de la mobilitat diferencial dels factors; 3) circulació del valor, i 4) gestió i/o apropiació de l'excedent i repartiment social del valor. Tot aixb sobre un territori en el qual s'articularan diverses funcionalitzacions de manera que possibilitin, i maximalitzin si és possible, el resultat per part del bloc gestor-apropiador de l'excedent.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/41350
It is part of: Documents d'anàlisi geogràfica, 1985, núm. 6, p. 81-103
URI: http://hdl.handle.net/2445/22630
ISSN: 0212-1573
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6054.pdf685.83 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons