Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/22691
Title: La Crisi Tardomedieval i el desenvolupament d'una ramaderia senyorial. Mallorca, Segles XIV-XVI
Author: Jover i Avellà, Gabriel
Keywords: Ramaderia
Història medieval
Feudalisme
Mallorca (Balears)
Animal culture
Medieval history
Feudalism
Majorca (Balearic Islands)
Issue Date: 1994
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: En les economies preindustrials orgàniques la ramaderia constituïa un formidable "convertidor biològic" (E. Tello, 1994). El bestiar transformava l'energia fixada per les plantes en proteïnes i greixos per al consum humà -aliments i il·lurninació- en adobs naturals; en matèries primeres per a la indústria -fibres i cuir-, o en força mecànica que l'home emprava per llaurar, moure els molins o pel tragí.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/viewFile/29182/29172
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, 1994, vol. 5, p. 81-99
URI: http://hdl.handle.net/2445/22691
ISSN: 0213-6791
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84341.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons