Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/22695
Title: Fabricants, comerciants i banquers. Les estructures comercials de la indústria cotonera catalana en el mercat español (1840-1936)
Author: Prat Sabartés, Marc
Keywords: Indústria del cotó
Catalunya
Espanya
Comerç
Cotton manufacture
Catalonia
Spain
Commerce
Issue Date: 2007
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Aquesta tesi analitza la integració vertical entre fabricació, comercialització i finançament a la indústria catalana del període 1840-1936. L¿evidència obtinguda de les fonts arxivístiques confirma la visió tradicional quant a la descripció dels fets, però ofereix una interpretació alternativa, més optimista, de les causes i de les conseqüències. Els fabricants s¿implicaren en la comercialització perquè ells eren els coordinadors entre oferta i demanda (no com en el cas britànic, on ho eren els comerciants), i per tant havien de tenir un peu a cada banda. A més, els fabricants eren els més ben situats per a ser uns banquers eficients dels seus clients.
Note: Reproducció del document publicat a: 10.2436/20.1001.01.23
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, 2007, vol. XVIII, p. 205-212
URI: http://hdl.handle.net/2445/22695
ISSN: 0213-6791
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
554156.pdf113.66 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons