Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/22727
Title: Stable carbon isotopes in archaeobotanical remains and palaeoclimate.
Author: Voltas Velasco, Jordi
Ferrio Díaz, Juan Pedro
Alonso, Natàlia
Araus Ortega, José Luis
Keywords: Vegetació
Arqueologia ambiental
Paleoclimatologia
Vegetation
Environmental archaeology
Paleoclimatology
Issue Date: 2008
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: [cat] Es descriu una metodologia recent per a inferir la precipitació en el passat basada en l’anàlisi de la composició isotòpica del carboni (δ13C) en restes arqueobotàniques. Un cop descrita la base fisiològica de la tècnica, s’il·lustra l’aplicabilitat de δ13C mitjançant un exemple referent al NE peninsular. Hom pretén proporcionar una estimació quantitativa de l’evolució de la precipitació estacional (primavera) i anual al llarg dels darrers quatre mil anys basada en δ13C. Les mostres analitzades comprenen carbons (pi blanc) i llavors carbonitzades (blat i ordi), i s’obtenen estimes pluviomètriques superiors en el passat que actualment, amb una tendència gradual cap a condicions progressivament més àrides. No obstant això, aquesta tendència no esdevé uniforme, i es detecten dues fases de major precipitació (1800-900 aC; 300 aC - 300 dC) alternadament amb períodes relativament secs (900-300 aC; 900 dC - present). Dels resultats presentats també es desprèn que la importància relativa de la pluja primaveral en el passat fou variable. Des d’aproximadament el 300 aC en endavant, el període primaveral subministrà una major proporció de pluja anual que actualment. Contràriament, durant el període 1800-800 dC la seva contribució va esdevenir inferior, i va aparèixer una fase transitòria (800-300 aC) que mostra una recuperació sobtada en aportació primaveral. Posteriorment a aquesta fase la sincronia de canvis en δ13C en granes i carbons suggereix l’arribada del clima mediterrani a la regió.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.7010.01.32
It is part of: Contributions to Science, 2008, vol. 4, num. 1, p. 21-31
URI: http://hdl.handle.net/2445/22727
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.7010.01.32
ISSN: 1575-6343
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
586697.pdf768.16 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons