Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/22733
Title: The impact of theoretical chemistry in Biology
Author: Orozco López, Modesto
Luque Garriga, F. Xavier
Keywords: Bioquímica
Bioinformàtica
Biologia computacional
Biochemistry
Bioinformatics
Computational biology
Issue Date: 2010
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Els avenços en les bases dels mètodes teòrics i l'espectacular desenvolupament de la potència de càlcul han fet possible progressar enormement en el somni dels fundadors de la química, és a dir, ser capaços d'estudiar amb mètodes computacionals el conjunt de processos químics. Actualment, la química teòrica està completant el darrer avenç: intentar esdevenir l'eina més recent per a comprendre la naturalesa química dels éssers vius. Aquesta revisió pretén mostrar com els mètodes de la química teòrica, originalment desenvolupats per a examinar molècules petites en fase gas, han evolucionat per a assolir la complexa descripció de sistemes biològics.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.7010.01.91
It is part of: Contributions to Science, 2010, vol. 6, num. 2, p. 133-142
URI: http://hdl.handle.net/2445/22733
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.7010.01.91
ISSN: 1575-6343
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica)
Articles publicats en revistes (Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
577319.pdf729.62 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons