Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/22747
Title: Quaternary palaeoclimatology, neotropical biodiversity and potential effects of global warming
Author: Rull del Castillo, Valentí
Vegas Vilarrúbia, Teresa Elena
Nogué, S.
Montoya Romo, Encarnación
Cañellas Boltà, Núria
Lara, Arantza
Keywords: Quaternari
Paleoclimatologia
Quaternary
Paleoclimatology
Issue Date: 2007
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Els canvis climàtics quaternaris enregistrats a l¿hemisferi nord també han afectat la regió neotropical i han contribuït a definirne els patrons actuals de biodiversitat. Els estudis moleculars de DNA que s¿han dut a terme en espècies neotropicals actuals mostren una acceleració significativa de les taxes d¿especiació en els darrers 5 milions d¿anys, fet que coincideix amb un refredament global durant el Pliopleistocè. A més, prop de la meitat de les espècies estudiades han aparegut durant els darrers 2,6 milions d¿anys, en el marc de les glaciacions pleistocenes. La hipòtesi dels refugis es considera poc adequada pel Neotròpic i es proposen mecanismes alternatius de diversificació associats als canvis climàtics. Entre aquests, les migracions biòtiques verticals controlades per l¿alternança climàtica glacial/interglacial, i les consegüents connexió i desconnexió de les biotes de terres altes i baixes, s¿han considerat factors importants d¿especiació. Un nombre important d¿espècies endèmiques de les terres alt
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.7010.01.17
It is part of: Contributions to Science, 2007, vol. 3, num. 3, p. 407-415
URI: http://hdl.handle.net/2445/22747
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.7010.01.17
ISSN: 1575-6343
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dinàmica de la Terra i l'Oceà)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
575944.pdf454.43 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons