Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/22754
Title: The prediction of chemical reactivity from first principles: Collision and reaction dynamics
Author: Aguilar Navarro, Antonio
Albertí i Wirsing, Margarida
Andrés Llopis, Jaime de
Giménez i Font, Xavier
Lucas Alcorta, José María
Keywords: Reactivitat (Química)
Agregació (Química)
Reactivity (Chemistry)
Aggregation (Chemistry)
Issue Date: 2002
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Aquest treball fa una revisió de mesures experimentals i càlculs teòrics sobre la dinàmica de col·lisions i reaccions moleculars. Els experiments se centren en col·lisions, a energies intermèdies, que involucren sistemes del tipus ió-àtom i iómolècula, per les quals es mesuren seccions eficaces totals, estat a estat, així com aquelles que discerneixen les diferents contribucions del moment angular d'espín. Els resultats obtinguts s'interpreten satisfactòriament en termes d'acoblaments no adiabàtics entre els diferents estats electrònics dels sistemes col·lisionants. Els càlculs teòrics utilitzen la metodologia quasiclàssica, així com metodologies mecanoquàntiques recentment desenvolupades, tant aproximades com exactes. S'han obtingut resultats totalment convergits per sistemes tipus, mentre que s'han analitzat, de manera detallada i extensiva, les característiques dinàmiques de sistemes triatòmic, tetraatòmic i pentaatòmic.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Contributions/article/view/157717/209608
It is part of: Contributions to Science, 2002, vol. 2, num. 2, p. 209-224
URI: http://hdl.handle.net/2445/22754
ISSN: 1575-6343
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciència dels Materials i Química Física)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506853.pdf214.95 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons