Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23062
Title: Ciutat i cultura transversal: Vic com a nou model de gestió cultural
Author: Munmany Muntal, Mireia
Director/Tutor: Dastis, Carme
Keywords: Gestió cultural
Ciutadania
Equipaments culturals
Difusió cultural
Vic (Catalunya)
Treballs de fi de màster
Arts management
Citizenship
Arts facilities
Culture diffusion
Vic (Catalonia)
Master's theses
Issue Date: 22-Mar-2012
Abstract: El present projecte analitza el funcionament de la regidoria de cultura de la ciutat de Vic aquests darrers anys, concentrant-se en la recent desaparició de l'Institut Municipal d'Acció Cultural, i proposa un nou model de cultura transversal. S'estructura en tres parts. La primera analitza la ciutat actual a nivell socioeconòmic per acabar dibuixant una previsió futura. De l'anàlisi en surten problemes i oportunitats que es tindran en compte per a la proposta. En una segona part, se centra en els diversos aspectes culturals, tant des d'una visió política de la regidoria com dels equipaments culturals de la ciutat i que pot acabar gestionant directa o indirectament a partir de convenis o concessions. Altra vegada s'analitzen els seus problemes i oportunitats, que són fonamentals per elaborar la proposta d'una nova gestió cultural.
Note: Màster Oficial en Gestió Cultural, Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials , curs: 2008-2010, Tutora: Carme Dastis
URI: http://hdl.handle.net/2445/23062
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Projecte D.pdf18.1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons