Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23142
Title: Plans docents al GR@D. Guia ràpida per a la millora de la qualitat lingüística (segona versió) [2012]
Author: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. Assessorament Lingüístic i Terminologia
Keywords: Plans docents
Català
Normalització lingüística
Universitat de Barcelona
Issue Date: 27-Mar-2012
Abstract: Guia ràpida per ajudar a redactar plans docents al GR@D, i alhora afavorir-ne la revisió i la traducció.
Note: Document obsolet. Vegeu la versió vigent en el recurs relacionat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/23142
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/173373
https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1703
Appears in Collections:Criteris lingüístics (Serveis Lingüístics)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
guia-rapida-gr@d-2012.pdf641.05 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons