Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23426
Title: OCP effects in catalan cliticization
Author: Bonet i Alsina, M. Eulàlia
Lloret, Maria-Rosa
Keywords: Fonologia
Teoria de l'optimitat (Lingüística)
Clítics
Català
Phonology
Optimality theory (Linguistics)
Clitics
Catalan language
Issue Date: 2002
Publisher: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: [eng] In Catalan, sequences of sibilants are never pronounced as such. In most contexts all varieties coincide in the «strategies» used to avoid these sequences, namely epenthesis or deletion. Variation is only found in the domain of pronominal clitics (but not with other types of clitics). One source of variation is accounted for by decomposing a general constraint into two specific ones, which implies partial constraint reranking. The other source of variation, which involves a case of apparent opacity, is explained through an Output-Output constraint that makes reference to paradigmatic relations.
[eng] En català les seqüències de sibilants no es pronuncien mai com a tals. En la majoria de contextos totes les varietats coincideixen pel que fa a les «estratègies» que utilitzen per evitar aquestes seqüències, que poden ser l’epèntesi o l’elisió. La variació només es troba en el domini dels clítics pronominals (però no en el d’altres menes de clítics). Una de les fonts de variació s’explica mitjançant la divisió d’una restricció general en dues restriccions més específiques, la qual cosa implica una reordenació parcial de restriccions. L’altra font de variació, que inclou un cas d’opacitat aparent, s’explica mitjançant una restricció del tipus output-output que fa referència a relacions paradigmàtiques.
Note: Reproducció del document publicat a: http://doi.org/10.5565/rev/catjl.54
It is part of: Catalan Journal of Linguistics, 2002, v.1, p. 19-39
URI: http://hdl.handle.net/2445/23426
Related resource: http://doi.org/10.5565/rev/catjl.54
ISSN: 1695-6885
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
537368.pdf115.35 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons