Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23624
Title: Diversitat genètica i filogeografia en Carducellus dianus
Author: Massó i Alemán, Sergi
Director/Tutor: Vilatersana Lluch, Roser
López i Pujol, Jordi
Blanché i Vergés, Cèsar
Keywords: Diversitat biològica
Biologia de la conservació
Flora
Treballs de fi de màster
Biodiversity
Conservation biology
Flora
Master's theses
Issue Date: 2011
Abstract: Carduncellus dianius Webb (= Lamottea diania (Webb) G. López) (Cardueae, Compositae) (2n = 24) és un endemisme de la comarca alacantina de la Marina Alta (territori diànic), el nord d'Eivissa i l'illot proper de S¿Espartar. Es tracta d'una espècie amenaçada, llistada com a vulnerable (VU) a la Lista Roja 2008 de la Flora Vascular Española. El seu hàbitat són roquissars calcaris principalment litorals i, secundàriament, pot trobar-se en matollars. El nombre de poblacions d'aquesta espècie és escàs, trobant-se la majoria d'elles a la zona del massís del Montgó. En el present estudi s'han estudiat un total de 9 poblacions de la Marina Alta, 6 poblacions d'Eivissa i una població de l'illot de S'Espartar amb els següents objectius: (i) estudiar la diversitat genètica a nivell de cpDNA d'una espècie amenaçada i d'àrea restringida com és Carduncellus dianius; (ii) esbrinar l'estructura geogràfica d'aquesta diversitat genètica per tal de determinar l'origen de les poblacions i (iii) interpretar els resultats d'una manera que permeti comprendre l'història filogeogràfica d'aquesta espècie. Aquest treball recull els resultats obtinguts amb els marcadors de cpDNA (els espaiadors intergènics rpl32-trnL, trnKUUU-rps16 i ycf3-trnS) de 3 individus de cada població.
Note: Màster de Biodiversitat, Universitat de Barcelona, Facultat de Biologia, any: 2011 , Directors: Dra. Roser Vilatersana i Lluch i Dr. Jordi López i Pujol, Tutor: Dr. Cèsar Blanché i Vergés
URI: http://hdl.handle.net/2445/23624
Appears in Collections:Màster Oficial - Biodiversitat

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MasterBiodiversitatMasso.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons