Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23722
Title: Convergència Democràtica de Catalunya: un partit de gent i nacionalista en l'etapa de fer govern
Author: Matas Dalmases, Jordi
Keywords: Partits polítics
Catalunya
Nacionalisme
Political parties
Catalonia
Nationalism
Issue Date: 1995
Publisher: Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: [cat] Convergència Democratica de Catalunya (CDC) és un partit que, des del punteng de vista ideològic, s'ha d'etiquetar com a partit nacionalista, ja que allò que el defineix, tant des d' una òptica interna com des de l'exterior del partit, és el nacionalisme. Els orígens i els fonaments del nacionalisme de CDC cal buscar-los en el nacionalisme personalista de Jordi Pujol i, en general, en el seu pensament polític, l'aplicació del qual s'ha fet en quatre fases acumulatives: la de "fer país", la de "fer política", la de "fer partit" (aquestes tres explicitades pel mateix Jordi Pujol) i la que I'autor anomena "fer govern". I pel que fa al concepte de nació que defensa CDC, s'hi pot percebre la influència de Rovira i Virgili i de Prat de la Riba. CDC i Jordi Pujol no defensen un nacionalisme ideològic, sinó un nacionalisme entès com una ètica i, a més, globalitzador, ès a dir, sense exclusions previes i integrador. Sovint s'ha considerat que CDC més que un partit és un moviment, però I'autor s'inclina per qualificar CDC com un catch-allparty o partit arreplegador o, com el mateix Jordi Pujol diu, un "partit de gent".
[eng] From an ideological point of view, Convergència Democràica de Catalunya (CDC) must be labeled as a nationalist party, because what mainly defines it is nationalism, not only from an internal perspective but also from an external one. The origins and the basis of CDC's nationalism are in Jordi Pujol's personalist nationalism and, in general, in his political thought, which he has put in practice in four accumulative phases "fer país", (making country), "fer política" (making politics), "fer partit" (making party) -all of them called in the way by Jordi Pujol himself-- and what the author calls "fer govern" (making government). As for the concept of nation defended by CDC, we can easily notice Roviera i Virgili and Prat de la Riba's influence. CDC and Jordi Pujol do not defend a nationalism based on ideology but on ethic, they defend a globalizing nationalism, that is, without previous esclusions and integraring. CDC has often been considered a movement more than a party, but the author prefers to label it as a catch-all party or, as Jordi Pujol calls it, a "partit de gent" (people's party).
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.1762
It is part of: Papers : revista de sociologia, 1995, núm. 45, p. 129-138
URI: http://hdl.handle.net/2445/23722
Related resource: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.1762
ISSN: 0210-2862
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108846.pdf374.08 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons