Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23723
Title: Aspectes metodològics i técnica d'analisi en l'estudi dels grups i les classes socials
Author: Domínguez Amorós, Màrius
Sánchez i Miret, Cristina
Keywords: Metodologia de les ciències socials
Investigació en ciències socials
Anàlisi de correspondències (Estadística)
Grups socials
Methodology of social sciences
Social science research
Correspondence analysis (Statistics)
Social groups
Issue Date: 1996
Publisher: Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: [cat] En aquest article es presenta el procés metodològic, com també les tècniques d'anàlisi de dades, que s'ha utilitzat en l'anàisi dels grups socials mitjançant la informació d'una gran enquesta sobre hàbits i condicions de vida. L'anàlisi dels grups socials des d'una perspectiva globalitzadora i estructuradora de les condicions de vida, tenint en compte com aquests sorgeixen mitjançant I 'associació i la coherència entre múltiples característiques. Les tècniques d'anàlisi de dades que s'han utilitzat han estat l'anàlisi de correspondències múltiples i l'anàlisi de classificació.
[eng] In this article we present the methodological process and the techniques of data analysis we have used in the social groups analysis through a great survey of habits and conditions of life. The analysis of social groups is done from an overall and structural perspective of the conditions of life. It is very important to emphasize the point that the social groups come out from the association and coherence between multiple attributes among thern. Multiple Correspondence and Classification Analysis are the techniques of data analysis we have used.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v48n0.1816
It is part of: Papers : revista de sociologia, N. 48 (1996) p. 59-69
URI: http://hdl.handle.net/2445/23723
Related resource: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v48n0.1816
ISSN: 0210-2862
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109046.pdf331.47 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons