Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23724
Title: La construcció de tipologies: progrés i analisi de les dades
Author: Domínguez Amorós, Màrius
López Roldán, Pedro
Keywords: Metodologia
Tècniques d'anàlisi de dades
Anàlisi de correspondències (Estadística)
Anàlisi de classificació
Tipologia
Enquesta Metropolitana de Barcelona
Metodology
Techniques of data analysis
Correspondence analysis (Statistics)
Cluster analysis
Typology
Metropolitan Survey of Barcelona
Issue Date: 1996
Publisher: Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: [cat] Aquest article recull un mateix procés metodològic en el qual s'emmarquen diverses investigacions presentades en aquest volum de la revista, amb un mateix objectiu: la construcció de tipologies en diferents àmbits temàtics. L'article especifica el marc general del disseny, descriu el seu procés metodològic i d'anàlisi de dades que pot caracteritzar-se per: (1) La font de dades prové d'una gran enquesta sobre hàbits i condicions de vida de la població, l'Enquesta Metropolitana de Barcelona 1990. (2) El plantejament d'un objecte d'estudi concret dins d'una realitat multivariable. (3) La utilització de tecniques d'anàlisi multivariables, en concret,l'Anàlisi de Correspondències Múltiples i les Tècniques de Classificació Automàtica.
[eng] In this article, we show the common methodological process that is shared by several researches that are presented in this journal, which follow an identical objective: the construction of typologies in the sociological investigation. The investigations may be characterized by: (1) they work with a great survey of habits and conditions of life, the 1990 Barcelona Conurbation survey; (2) the analysis of a particular object of study within a multivariate reality, whose characteristics are correlated, and (3) the use of multivariate data analysis, particularly the Mulciple Correspondence and the Cluster Analysis.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.1815
It is part of: Papers : revista de sociologia, N. 48 (1996) p. 31-39
URI: http://hdl.handle.net/2445/23724
Related resource: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.1815
ISSN: 0210-2862
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109047.pdf324.02 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons