Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23762
Title: Immigracio de força de treball dels països mediterranis a Europa: alguns efectes socioeconómics
Author: Giner, Salvador, 1934-
Keywords: Treballadors estrangers
Mediterrània (Regió)
Condicions econòmiques
Europa
Alien labor
Mediterranean Region
Economic conditions
Europe
Issue Date: 1975
Publisher: Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: Durant els dos decennis anteriors a la Guerra del Iom Kippur de 1973 --la qual obrí una nova fase en la dinhmica política i econbmica occidental- els pa'isos de la Europa capitalista avarlcada han confiat gairebé sempre en la mh d'obra immigrant per tal de reduir el constant desequilibri entre l'oferta interna de treball i la seva demanda. La majoria dels treballadors que es traslladaren a aquests pa'isos provenien de 1'Europa meridional i de Turquia, amb dues notables excepcions: la del fluxe d'irlandesos -molt minvat- i de ciutadans del Commonwealth <(no blanc> -indis, jamaiquins, pakistanis- a la Gran Bretanya i d'algerins a Franca. (D'altres casos especials, com ara la migració de marroquins a 1'Estat espanyol, no són menys significatius, sobretot tenint en compte la qualitat de zona d'emigració intensa que és la Península Iberica.)
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v4n0.897
It is part of: Papers : revista de sociologia, 1975, núm. 4, p. 31-61
URI: http://hdl.handle.net/2445/23762
Related resource: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v4n0.897
ISSN: 0210-2862
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
177278.pdf902.2 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons