Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23771
Title: El descobriment sociològic de Catalunya: tres notes breus
Author: Giner, Salvador, 1934-
Keywords: Sociologia
Catalunya
Sociology
Catalonia
Issue Date: 1979
Publisher: Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: En aquest curt assaig l'autor proposa una explicació de la tardana aparició de la sociologia a casa nostra a través de la proverbial preocupació dels catalans per la qüestió nacional. Intenta explicar, després, com certes reflexions globals sobre el país, com ara les de Ferrater, Vicens i Fuster, han d'ésser considerades com a part integrant del nostre bagatge sociolbgic, i no com a excursions extra o metasociolbgiques d'autors no iniciats. Finalment, l'assaig conté una crítica dels excessos del positivisme a la sociologia catalana, ultrapositivisme que sovint s'amaga rera declaralcions tebriques o ideolbgiques generals i que, al seu parer, hom hauria cle superar mitjangant un major rigor &ric en la nostra tasca comuna. Aquestes reflexions giren sempre entorn de la qüestió macrosociològica de la natura de l'estructura social de Catalunya...
Note: Reproducció del document publicat a: ttp://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v12n0.1173
It is part of: Papers : revista de sociologia, 1979, núm. 12, p. 17-25
URI: http://hdl.handle.net/2445/23771
Related resource: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v12n0.1173
ISSN: 0210-2862
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
177290.pdf251.41 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons