Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23821
Title: Valoració dels estudiants universitaris sobre la incorporación de la Universitat Autònoma de Barcelona a l'Espai Europeu d'Educació Superior
Other Titles: University Students’ Opinions About the Incorporation of the Autonomous University of Barcelona into the European Higher Education Area
Author: Elias Andreu, Marina
Keywords: Estudiants universitaris
Aprenentatge
Sociologia de l'educació
Espai Europeu d'Educació Superior
College students
Learning
Educational sociology
Issue Date: 2011
Publisher: Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: [cat] Els canvis de metodologia docent que ha comportat el Procés de Bolonya impliquen variacions en l'avaluació continuada, augment dels treballs en grup, reducció de les classes magistrals i un nombre més elevat de pràctiques. Les valoracions dels estudiants en relació amb la introducció dels canvis metodològics del Procés de Bolonya són positives i negatives alhora. Els estudiants veuen amb bons ulls aquests canvis metodològics, perquè poden significar millores en els aprenentatges que adquireixin, però consideren que, tal com s¿estan duent a terme en aquesta universitat, ràpidament, sense recursos i amb poca reflexió prèvia, comporten finalment efectes negatius per a ells. Davant l'alta càrrega de treball que han comportat aquests canvis, els estudiants es converteixen en actors estratègics, atès que duen a terme accions superficials o profundes segons les tasques que els demanen els professors. Els canvis en la metodologia docent poden produir efectes positius en el procés d'aprenentatge dels estudiants (pertinença, seguretat i necessitats fisiològiques), però fins que els factors de manteniment no arribin a un cert llindar de qualitat, els efectes positius no es visualitzaran.
[eng] Modifications in teaching methodology related to the Bologna Process are producing changes in continuous assessment, an increase of team work, a reduction of traditional lectures, and an increase of practical exercises. Student perceptions regarding the introduction of these changes are both positive and negative. Students believe these me thodological changes are good in the sense that they may positively contribute to the learning process. But they also believe they produce negative outcomes because of how the Bologna Process is being implemented: too fast, without sufficient resources, and lacking prior reflection process. Because of the workload increase that these changes represent, students are behaving more strategically by engaging in more superficial or profound courses of action depending on the tasks required by the professors. Changes in teaching methodology might produce positive effects in the students’ learning process, such as social belonging or increase of self-esteem and self fulfilment.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v96n4.252
It is part of: Papers : revista de sociologia, 2011, vol. 96, núm. 4, p. 1287-1306
URI: http://hdl.handle.net/2445/23821
Related resource: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v96n4.252
ISSN: 0210-2862
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
577622.pdf783.79 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons