Grup de Recerca GRC-Art, Ciutat, Societat Community home page

El Grup de Recerca GRC-Art, Ciutat, Societat de la Facultat de Belles Arts de la UB, sorgeix el 1999 amb la voluntat d'investigar de forma interdisciplinària els processos de construcció de l'espai públic des de les vessants artístiques, socials i de participació ciutadana.
L'activitat del grup s'ha anat consolidant a través de les seves actuacions en la investigació, especialment en el desenvolupament del catàleg de l'art públic de Barcelona, que ha creat les condicions d'un debat interdisciplinari sobre l'espai públic. Les activitats interdisciplinàries sobre l'espai públic. Activitats de formació: Doctorat Espai Públic i Màster "Design Urbà". [Més informació]

Browse