Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/24359
Title: Treball de fi de grau de l'ensenyament de Farmàcia. Rúbriques d'avaluació (versió 2012)
Author: Escubedo Rafa, Elena
Amat, Concepció
March Pujol, Marian
Simon Pallisé, Joan
Zulaica Gallego, Ester
Keywords: Educació superior
Competències bàsiques en educació
Qualificacions (Ensenyament)
Avaluació dels estudiants
Farmàcia
Rúbriques d'avaluació
Treballs de fi de grau
Higher education
Competency based education
Grading and marking (Students)
Rating of students
Pharmacy
Bachelor's theses
Scoring rubrics
Issue Date: 23-Apr-2012
Abstract: Aquest document conté tres arxius amb les rúbriques per avaluar el Treball de Fi de Grau a l'ensenyament de Farmàcia, corresponents a: 1) informe del tutor; 2) memòria (format i comunicació escrita, contingut conceptual); i 3) presentació oral i defensa. S'indiquen els elements que s'avaluen en cadascuna de les tres activitats i la competència transversal a què corresponen, quan s'escau.
Note: Podeu consultar la versió 2013 de les rúbriques a: http://hdl.handle.net/2445/48427
URI: http://hdl.handle.net/2445/24359
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/48427
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)
Treball en competències (Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Farmàcia-TFG-rúbrica memòria-DD-abr12.pdfRúbrica d'avaluació de la memòria escrita del treball 2012108.46 kBAdobe PDFView/Open
Farmàcia-TFG-rúbrica presentació oral i defensa-DD-abr12.pdfRúbrica d'avaluació de l'exposició oral i defensa del TFG 2012104.95 kBAdobe PDFView/Open
Farmàcia-TFG-rúbrica informe tutor-DD-abr12.pdfRúbrica d'avaluació: informe del tutor 2012102.66 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons