Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/24412
Title: Ensenyament presencial a l'aula. Anàlisi metodològica i avaluació dels coneixements adquirits
Author: Barbé Rocabert, Coloma
Aróztegui Trenchs, Montserrat
Halbaut, Lyda
García Montoya, Encarna
Torres Farrés, Esther
Suñer Carbó, J. (Joaquim)
Aparicio Pelegrín, R. M. (Rosa Maria)
Ticó Grau, Josep R.
Penzo, Wilma
Vendrell i Gómez, Pere
Sánchez González, S.
Keywords: Educació superior
Rendiment acadèmic
Mètodes educatius
Avaluació educativa
Higher education
Academic achievement
Educational methods
Educational evaluation
Issue Date: 2009
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: El treball que es presenta gira a l'entorn de la classe teòrica presencial, dissenyada segons les possibilitats d'aquesta classe quan es planteja per a un nombre elevat d'alumnes i es pretén la màxima implicació de l'estudiant. Analitza l'assistència a classe, el tipus de classe teòrica que s'imparteix i els resultats de les iniciatives preses per incentivar la participació activa. Els resultats demostren que els plantejaments didàctics són globalment adients en aquest context, fet que es reflecteix en la bona acceptació per part de l'alumne de les iniciatives proposades i en la millora notable del rendiment acadèmic, objectiu primordial del projecte REDICE-06 titulat Deconstrucció/construcció de l'ensenyament presencial, del qual forma part.
Note: Reproducció del document publicat a: http://doi.org/10.1344/reire2009.2.2222
It is part of: REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2009, vol. 2, núm. 2, p. 10-32
URI: http://hdl.handle.net/2445/24412
Related resource: http://doi.org/10.1344/reire2009.2.2222
ISSN: 2013-2255
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
579358.pdf249.37 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons