Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/24646
Title: Seny i sentit comú en Jaume Balmes
Author: Anglès i Cervelló, Misericòrdia
Keywords: Sentit comú
Balmes, Jaume
Balmes, Jaume, 1810-1848
Common sense
Issue Date: 1995
Publisher: Departament de Filosofia, Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: [cat] L'article tracta de la criteriologia del sentit comú del filòsof Jaume Baimes i la seva relació amb la noció del seny. Atès que és un problema explicar el significat exacte tant de sentit comú com de seny en un sentit filosòfic, intentem distingir els diferents possibles significats d'ambdues nocions. No obstant, es tracta d'un tema prou extens i per tant l'estudiarem aquí només en relació amb la filosofia balmesiana. Comencem exposant la criteriologia de Balmes, en què el sentit comú és només un dels tres criteris fonamentals de veritat. Ademés, a cada criteri correspon un primer principi. Els criteris són: 1) la consciencia (amb el primer principi del cogito),que abasta tots els fets interns de la ment; 2) L'evidència, regulada pel principi de no contradicció, i 3) el sentit comú o tendencia natural de la nostra raó vers el ver. De tota manera, aquesta darrera noció és més complexa i ens cal distingir-hi diferents significats. Alguns d'ells són semblants a la noció de seny, entesa com una certa saviesa pràctica. Concloem afirmant que en la seva obra primerenca la noció balmesiana de sentit comú s'aproxima més a la de seny que la de la Filosofia Fundamental.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.609
It is part of: Enrahonar : quaderns de filosofia, 1995, núm. 24, p. 99-118.
URI: http://hdl.handle.net/2445/24646
Related resource: https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.609
ISSN: 0211-402X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filosofia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
115658.pdf776.66 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons