Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/26142
Title: Protocol acadèmic i docent dels graus de la Facultat de Dret (curs 2011-2012)
Author: Universitat de Barcelona. Facultat de Dret
Keywords: Educació superior
Dret
Títols acadèmics
Currículums (Ensenyament)
Avaluació
Espai Europeu d'Educació Superior
Universitat de Barcelona. Facultat de Dret
Issue Date: 2011
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Dret
Abstract: El «Protocol academicodocent per als graus de la Facultat de Dret» estableix el contingut bàsic d'un model de docència per a tots els graus de la Facultat de Dret. Fixa, d'aquesta manera, el marc de l'actuació docent per a totes les assignatures dels nous graus a partir del curs 2009-10. Aquest protocol no pretén uniformar ni homogeneïtzar la docència de tots els grups o de tots els ensenyaments, ni tampoc igualar l'acció docent de tot el professorat que hi exerceix la docència limitant-ne la llibertat de càtedra. La Junta de la Facultat de Dret entén que mantenir i fomentar la pluralitat d'accions i metodologies docents diferents, tant individuals com col·lectives, és enriquidor per al conjunt de la Facultat i per als estudiants. Però al mateix temps considera que això ha de ser compatible amb l'existència d'un model academicodocent compartit i acceptat que caracteritzi la 'EEES. D'altra banda, les línies metodològiques i d'avaluació que conté aquest document han estat dissenyades per facilitar la incorporació de la immensa majoria del professorat al nou marc educatiu que s'inaugura amb els nous graus i que la Facultat adapta i emmotlla a les seves específiques característiques i necessitats. I, si bé l'objectiu principal és que tot el cos docent avanci junt i en la mateixa direcció, això no ha de frenar ni obstaculitzar les iniciatives, tant individuals com col·lectives, de millora de la qualitat docent o d'innovació docent que avui en dia hi ha en els ensenyaments de la Facultat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/26142
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)
Política Acadèmica i Docent (Facultat de Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
protocol_academic_11_12_aprovat_02_05_11.pdf169.67 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons