Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2641
Title: Pla d'acció tutorial de Documentació (complements de formació). Curs 2007-08
Author: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Argudo Plans, Sílvia
Keywords: Tutoria (Ensenyament)
Documentació
2007-2008
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Issue Date: 14-Mar-2008
Abstract: Document que descriu el pla d'acció tutorial de l'ensenyament de Documentació (Complements de formació) de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació el primer curs de la seva aplicació (curs 2007-08). Es detallen aspectes més generals del PAT -organització i estructura del Pla, el seu model i àmbit d'extensió, els agents implicats (coordinador i tutors de carrera), els recursos implicats, els mecanismes d'avaluació del procés- i es dissenyen les principals línies d'actuació per al curs acàdèmic 2008-09.
URI: http://hdl.handle.net/2445/2641
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)
Memòries, documents estratègics i informes (Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pat_DOC(CF)_2007-08.pdf224.64 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons