Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/27250
Title: Per què no van a classe els estudiants? Un estudi de camp sobre les causes de l'absentisme acadèmic dels estudiants de primer curs de Dret de la UB
Author: Turull i Rubinat, Max
Roca Acedo, Berta
Keywords: Absentisme escolar
Educació superior
Dret
Issue Date: 12-Jun-2012
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Dret
Abstract: Aquest estudi presenta una anàlisi quantitativa i qualitativa sobre l'absentisme a classe dels estudiants de primer curs de Dret de la Universitat de Barcelona el curs 2007-2008. S¿ha treballat amb dades obtingudes per enquesta telefònica assistida per ordinador a 574 estudiants (90,7% de la població objectiu). S'ha quantificat el nivell d¿absentisme (el 47% dels estudiants només assisteix a classe de vegades, poc o gens); s¿han analitzat les causes de l'absentisme (el motiu majoritàriament invocat és el professorat, la seva metodologia, la incompatibilitat amb activitat laboral, la falta de motivació del mateix alumne, la dificultat i el fet de preparar-se l'assignatura pel seu compte); s'ha vinculat rendiment acadèmic i absentisme (entre els estudiants que aproven el 100% dels crèdits matriculats, el 89,3% anaven sempre o gairebé sempre a classe; dels estudiants que no han aprovat cap crèdit, el 80,2% anava poc, gens o a vegades a classe) i també s'han creuat les dades d¿absentisme, abandonament (27,2%) i nota d'accés (el 66,2% dels estudiants que van abandonar la carrera havia accedit a la llicenciatura amb una nota de tall d'entre 5 i 5,99).
URI: http://hdl.handle.net/2445/27250
Appears in Collections:Política Acadèmica i Docent (Facultat de Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Per què no van a classe els estudiants. Absentisme Llicenciatura Dret UB 2007-2008.pdf191.14 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons