Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2741
Title: Pla d'accio tutorial de l'ensenyament de Biblioteconomia i Documentacio. Curs 2006-07
Author: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Argudo Plans, Sílvia
Keywords: Tutoria (Ensenyament)
Documentació
2006-2007
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Issue Date: 31-Mar-2008
Abstract: Document que descriu el pla d'acció tutorial de l'ensenyament de Biblioteconomia i Documentació de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació el primer curs de la seva aplicació (curs 2006-07). Es detallen aspectes més generals del PAT -organització i estructura del Pla, el seu model i àmbit d'extensió, els agents implicats (coordinador i tutors de carrera), els recursos implicats, els mecanismes d'avaluació del procés- i es dissenyen les principals línies d'actuació per al curs acadèmic 2006-07
URI: http://hdl.handle.net/2445/2741
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)
Memòries, documents estratègics i informes (Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pat_BiD_2006-07.pdf119.86 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons