Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28042
Title: Observant els conflictes en la institució educativa i establiment de bones praxis
Author: Armadans Tremolosa, Immaculada
Malo Herranz, Marta
Sacristán Maza, Sandra
Casadesús Rodríguez, Judith
Cano López, Francisca
Keywords: Educació
Conflictes socials
Mediació escolar
Education
Social conflict
Peer mediation
Issue Date: 31-Jan-2012
Publisher: Universitat de Barcelona. PSICOSAO
Abstract: El fenomen i/o la qüestió del conflicte en l'escenari educatiu es un tema complex però alhora molt rellevant, per a les diferents problemàtiques socials, que afecten als sistemes educatius actualment. Aquest pot ser abordat des de diverses perspectives i se li afegeix la dificultat per a la seva identificació, anàlisi i valoració per a la seva bona resolució i/o gestió a través de les bones praxis, ja sigui a través de la mediació o d'altres intervencions de naturalesa similar. El conflicte en la IE es inherent a les relacions socials, manté una estreta relació amb la convivència entre tots els agents socials de la comunitat educativa (docents, alumnes, famílies, etc.). I, en funció de la gestió del conflicte, es podran observar conseqüències en la salut, concretament en el benestar o malestar dels implicats. Galtung (2003), entre d'altres autors, aposta per una perspectiva positiva del conflicte, on aquest esdevé la força i el motiu per el canvi personal i social. Lederach (2000) assumeix que el conflicte suposa una interacció entre dos adversaris que competeixen per els seus interessos però que necessiten de la cooperació per assolir acords, i serveix per el creixement personal. Vinyamata (2005) ens diu que el conflicte es el motor i l'expressió de les relacions humanes. Per tant, podem dir que es tracta d'una vivència subjectiva o una experiència dels implicats en les relacions humanes en un entorn determinat¿. Des d¿una perspectiva positiva el conflicte, pot esdevenir un motiu o un estímul pel benestar i la promoció de la salut, generant canvis socials i personals que es corresponguin amb les aspiracions legitimes, però també pot esser una font de malestar i d¿obstacles per el desenvolupament de la tasca educadora i de les relacions humanes i professionals saludables...
Note: Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/28023
Convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca pertanyents al I Programa d'Investigació de l'Observatori Internacional de la Professió Docent (OBIPD), 2010-2011 conjuntament amb la Federació d'Ensenyament de CCOO de Catalunya.
URI: http://hdl.handle.net/2445/28042
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/28023
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Psicologia Social i Psicologia Quantitativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INFORME OBIP_cat.pdf458.32 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons