Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28955
Title: Fonts i recursos d'informació per a la recerca
Author: Pons, Amadeu
Keywords: Fonts d'informació
Recerca
Information resources
Research
Issue Date: 2001
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Accedir a la informació és el procés que s'emporta la major part del temps i deis esforyos per part de qui esta portant a terme una investigació. El coneixement de les fonts d'informació més adequades per a cada projecte i el domini de les técniques per a la consulta d'aquestes fonts, són factors decisius per reeixir en l'elaboració d'un treball d'investigació rigorós i ben construit. Cada vegada més, les tecnologies de la informació i de la comunicació faciliten l'accés a fonts d'informació que fins ara eren costoses i complicades de consultar. Avui no és cap problema, teóricament, arribar al coneixement d'alló que s'ha publicat recentment en qualsevol lloc sobre qualsevol materia. Les biblioteques universitaries han jugat un paper molt important en aquest punt, ja que han permés en bona mesura l'accés a aquestes fonts per part deis investigadors. Han mantingut el nivell d'adquisicions i han comenyat a oferir tot un nou ventall de serveis aprofitant aquestes noves tecnologies: la distribució via correu electrónic de sumaris de les revistes pré-viament escollides per l'usuari, la distribució en xarxa de bases de dades en CD-ROM, l'elaboració de reculls de recursos d'internet de qualitat, etc
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126295
It is part of: Temps d'Educació, 2001, vol. 25, num. 1r semestre, p. 295-300
URI: http://hdl.handle.net/2445/28955
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
502967.pdf159.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.