Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28956
Title: Presentació del dossier Jornades sobre Metodologia de Recerca
Author: Anguera Argilaga, María Teresa
Gros Salvat, Begoña
Sebastià i Salat, Montserrat
Torralba Jordán, M. Ángel (Miguel Ángel)
Keywords: Recerca
Metodologia de la ciència
Research
Science methodology
Issue Date: 2002
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: L'impuls de l'activitat investigadora caracteritza actualment la major part de les polítiques educatives, i és una realitat inquestionable que augmenta les exigències institucionals relatives a la producció científica en un panorama cada vegada més internacionalitzat. El saber es difon mitjançant circuits cada vegada més ramificats i fluids, alhora que s'accedeix a un volum creixent de producció científica amb una facilitat impensable fa una década, pero també és un fet que es posen més en evidéncia els desfasaments entre ambits científics, entre famílies d'una determinada comunitat científica, entre perspectives agresolades i novedoses del coneixement, entre cosmovisions localistes i d'ampli calat, entre tecnologies transferibles i reflexions epistemologiques ... i podríem seguir mencionant una Ilarga sé-rie de contradiccions que impregnen la nostra realitat diaria. En definitiva, si bé és cert que es tracta de popularitzar l'activitat investigadora, també ho és que es multipliquen determinades barreres que amb més o menys subtilesa s'han d'esquivar perqué la investigació i els seus resultats siguin una realitat tangible.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126253
It is part of: Temps d'Educació, 2002, num. 25, p. 235-237
URI: http://hdl.handle.net/2445/28956
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Psicologia Social i Psicologia Quantitativa)
Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
512511.pdf120.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.